Charlotta Engblom – Kommunalval 2021 Kuntavaalit 2021

 

Vår hemort

För mig är Sibbo en sund blandning av huvudstadsförort och landskommun. Människorna väljer att bo här för att de ser att det är ett ställe som erbjuder något unikt, som har karaktär och är tryggt.

Vår framtid

Jag vill att mina barn skall växa upp och känna att människor bryr sig, att man får vara sig själv och att man får ha ambitioner. Daghem och skola är viktiga fönster från hemmet till samhället. Goda vanor hemma och i skolan hjälper för en sund framtid.

Vår gemenskap

Till mina värderingar hör  att lyssna och respektera andras åsikter. Jag strävar efter att påverka med ansvar, se helheter och hitta vettiga lösningar. Jag vill bidrag med de visioner, sakkunskap och erfarenhet som jag har. Jag vill verka för ett samhälle där alla är sedda, värdefulla och har möjligheter.
I dag och i framtiden.

Lopuksi

Haluan edistää kotiseudun ja yhteisöllisyyden Sipoota, jossa ihmiset viihtyvät ja lapsilla on mahdollisuus kasvaa onnellisiksi.

Uskon kunnan hallinnon pitämiseen pienenä mutta vahvana. Koulut jotka toimivat yhdenvertaisuuden takaajina, hyvä terveydenhuolto joka on perusoikeus ja mahdollisuudet monipuoliseen yhteisölliseen harrastustoimintaan ovat kaikki seikkoja jotka takaavat yhteisöllisyyden ja luovat perustan hyvinvoinnille. Elinkeinoelämällä ja yrittäjillä tulisi olla vapaus toteuttaa ideoita ja innovaatioita niin pitkälle kuin se on mahdollista ilman rakenteellisia rajoituksia.

Sujuva arki kaikille

Sipoon vetovoima ja vahvuus on luonnossa ja pienimuotoisuudessa

Sipoon historia ja identiteetti tulee ottaa huomioon

Järkeviä, oikeudenmukaisia ja harkittuja taloudellisia panostuksia

Läpinäkyvyys päätöksenteossa