Välkommen till min hemsida | Tervetuloa kotisivulleni

Vem är jag | Kuka olen

Jag är Charlotta Engblom och bor med min familj i Sibbo. Jag är diplomingenjör som jobbar inom industrin i Sköldvik. För snart fem år sen satte jag intresset för samhälle, bildning och engagemang på prov och ställde upp i kommunalvalet för första gången. Jag blev återvald 2021 och har sedan dess jobbat för att Sibbo skall fortsättningsvis vara en kommun där invånarna trivs. Jag är förtillfället ordförande i bildningsutskottet i Sibbo samt fullmäktigegruppens ordförande.


Realistisk syn på ekonomin och fokus på kärnområden behövs i tider av förändring. Inför det nya måste vi kunna ta oss an utmaningarna systematiskt och ständigt prova oss fram och omvärdera vad som är den bästa riktningen. I de situationerna krävs god bakgrundsinformation, öppen dialog och transparens i beslutsfattandet.

Jag blev invald till fullmäktige för välfärdsområdet i Östra Nyland. Jag valde att kandidera i valet 2022 eftersom vi behöver fungerande lösningar för att garantera våra framtida välfärdstjänster. Jag vill bidra med min yrkeskompetens till fullmäktige för att säkerställa en kostnadseffektiv användning av offentliga medel. Vi behöver mångsidig expertis som tar del denna reform.

Olen Charlotta Engblom, asun Kirkonkylässä mieheni ja kahden lapseni kanssa. Koulutukseltani olen diplomi-insinööri, työskentelen laadunvarmistuksen ja prosessien kehittämisen parissa. Olen toisen kauden valtuutettu Sipoossa, RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja.

Haluan olla mukana vaikuttamassa, jotta meillä on tulevaisuudessa hyvät mahdollisuudet saada nopeasti apua kun sitä tarvitaan ja jotta verorahat käytetään ensisijaisesti palveluiden tuottamiseen eikä hallintoon. Ennemmin monta pientä yksikköä kuin tehostamisen takia isoja ja keskitettyjä. Pienemmissä on helpompaa kehittää toimintoja, vahvistaa niitä ja jakaa oppeja toimivista ratkaisuista.

Olen valtuutettu Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Päätin lähteä mukaan aluevaaleihin koska tarvitsemme toimivia ratkaisuja meidän tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen takaamiseksi. Haluan valtuustossa tuoda mukaan ammatillista osaamistani julkisten varojen kustannustehokkaan käytön varmistamiseksi. Tarvitsemme monipuolista osaamista mukaan tähän uudistukseen.