Året som gick

2017 kunde delas upp i två akter – halvåret som ledde till en plats i Sibbo fullmäktige och halvåret för att för att koppla ihop rätt; riktigt och vettigt att göra i form av konkreta investeringsanslag och budget.

Januari

Jag kom med i gruppen för bevara Kyrkoby skola under mellandagarna julen 2016 och i januari fortsatte vi med att samla argument mot en flytt och varför skolan skulle få verka i sin nuvarande storlek och i byggnad. Mycket av våra diskussioner handlade inte bara om flytten av Kyrkoby skola utan också hur två språk i samma byggnad påverkar ett starkt skolspråk (för och emot). Våldet som ungdomar använder mot varandra var också en stor fråga och hur tryggheten i samhället skall gälla för alla.

Min aktivism väckte också SFPs valkoordinator som ringde och frågade om jag inte skulle ställa upp i kommunalvalet.  I första samtalet sade jag kategoriskt nej – har för krävande jobb och små barn – hinner inte.  I andra samtalet kanske. Så småningom insåg jag att det inte kommer att finnas många mitt-i-karriären mammor som står för tvåspråkighet, bildning, vettiga ekonomiska lösningar och familjevänliga kommunalpolitik om alla säger som jag. Samtidigt kände jag att många med samma tankar som jag skulle vara med och hjälpa mig på vägen – också de med erfarenhet av kommunalt beslutsfattande. Styrkt av de insikterna, meddeladejag att jag ställer upp i kommunalvalet 2017 den sista dagen i januari.

Februari

I början av månaden publicerades  en insändare i Sipoon Sanomat som jag skrivit tillsammans med en annan mamma . Huvudargumentet var att konsekvensbedömningens motiveringar för enhetskolornas trygghet inte byggde på hållbara källhänvisningar.

Den första kandidatträffen med mycket info ordnades i februari. Och jag byggde upp den här hemsidan, fixade fotografier och planerade flyers och visitkort.

Mars

Ett intensivt arbete med att skriva valtexter, göra videon (på en strejkande server) och fylla i valmaskiner. Torgmöten var roligare än jag väntat mig och det var otroligt intressant att tala politik med väljare. Den här kommunen är fylld av kloka människor. Vid de här tiderna bildades också en stödgrupp för valarbetet vilket gjorde det möjligt att få ett understöd från Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland. Utan all den hjälp och inspiration jag fick från stödgruppen skulle jag inte ha orkat att köra kampanjen för fullt. Det finansiella understödet gjorde det också möjligt för mig att ha annonser i tidningar.

I frågan om skolor fanns det många kloka sittande förtroendevalda som insett att skolornas storlek rymmer iväg för mycket. Därför blev det ett bromsande av planen för utbyggnad av Nickby Hjärta när ärendet behandlades i skolsektionerna.

April

Den 9 april var det valdag och vi inväntade resultatet hemma i soffan, ätandes tapas alla framför en mobil eller padda istället för teven. Vid slutet av kvällen stod det klart att jag fått 1,2% av alla röster i Sibbo och blivit invald. Fördelningen mellan byarna var den följande:

1 Box 0.7% 5
2 Kyrkoby 2.1% 39
3 Nickby 1.5% 27
4 Paipis 1.6% 12
5 Söderkulla 0.9% 22
6 Tallmo 0.7% 6
7 Västerskog 0.6% 7

Själv var jag förvånad över att rösterna spred sig så jämt över hela kommunen och att jag hade ett starkt understöd i hela kommunen. Stort tack till alla som gav sin röst för mig!

Maj

Den nya SFP gruppen hade möten och platserna till utskott och sektioner diskuterades. Efter mycket funderande och diskuterande insåg jag att bästa tillgängliga kanal för att förverkliga de mål jag satt upp i kampanjen hade jag redan nått med platsen i fullmäktige. Då kunde jag hjälpa gruppen och Sibbo mest med att engagera mig för investeringsekonomi och underhåll av vår infrastruktur med en plats som vice ordförande i tekniska utskottet.

Det sittande bildningsutskottet fortsatte på linje att inte investera i utvidningen av en enhtetsskola till Nickby Hjärta. Kommunstyrelsen valde att inte gå på samma linje och slog fast att det skulle bli en finskspråkig enhetsskola och utvidgning trots allt.

Juni

Perioden som fullmäktigeledamot inleddes 1.6.2017. Mest tid använde jag till att läsa mig in i ärenden och läsa igenom gamla protokoll. Vid första mötet valdes jag till vice ordförande i tekniska utskottet och ersättare i bildningsutskottet.

Juli

Semester

Augusti

Full rulle direkt med att beta igenom investeringsplanen för 2018. Det mesta var förankrat i tidigare beslut men visst fanns det mycket att diskutera trots det.

Det kom fram att allt inte står rätt till med inomhusluften i Nickby Hjärta.

September

Strategiseminarium om hur utveckligen av kommunala tjänster skall se ut.

Oktober

Fortsatt behandling av investeringsplanen.

Daghemsfrågan in Västerskog blir aktuell.

Frågan om inomhusluften i Söderkulla skolcentrum aktualiseras.

November

Remissdebatt i fullmäktige om budgeten för 2018.

Betonggolv på förslag till det nya daghemmet i Nickby (som egentligen är i Kyrkoby enligt min åsikt). Majorieteten tycker som jag i tekniska utskottet och alternativ önskas. Målsättningen är att det nya dagiset skall vara tryggt både för barn och personal.

December

Mer om inomhusluft i december fullmäktigemötet. Anslag beviljas för alternativa utrymmen för Söderkulla skolcentrum.

2018

… får vi se vad som komma skall…

Jag väntar att få beta av

  • Sunda byggnader med bra inomhusluft – vilken väg leder dit?
  • Hur skall vårt servicenätverk för bildningen se ut – jämställd och bra kvalitet på våra daghem och skolor!
  • Investeringar och underhåll av fastigheter – med balanserad budget.
  • Möjligheter till mångsidig fritidsverksamhet.
  • Strategi och tillväxt – koncepten för framtiden med framsteg och rimlighet.