Vad jag sade i fullmäktige om Kervo – Sibbo Idrottshallar – projektet

Goda möjligheter och strålande prospekt skall man inte rynka på näsan på. Att få serverat utan att vara med och känna att man har initierat är ju gott. Att arbetet löper på. Om jag satte mig två timmar tillbaka och satt på mitt jobb i industri. Fullmäktige har godkänt många goda planer för servicenätverket, kultur och också fritid. Om simhallen har det skrivits motioner och gjorts en omständig utredning som har varit framme många gånger och kommuninvånare har kunnat komma med synpunkter och ha en bild av var projektet går. Men någonstans har detta projekt gått inkognito och enbart fått spridda omnämnande här och där.

Opimme viime torstaina, että hankkeesta oli tietoa jo vuonna 2018. Sivistysvaliokunnan kokouksessa 13.2.2019 ja asiassa Palveluverkkosuunnitelman selvitysten toimeenpanosuunnitelma käytiin läpi valtuustossa vaadittua priorisointia. Ei ensimmäistäkään mainintaa siitä, että hallihanke olisi vireillä. Tästä priorisoinnista käytiin keskustelua teknisen valiokunnan kanssa ja ennen sitä pidettiin myös yhteinen seminaari mihin ryhmien puheenjohtajat olivat mukana. Siinä painotettiin, että virkamiehillä ei ole aikaa paneutua ja tehdä kerralla kaikki ne selvitykset mitä valtuusto edellytti, kun hyväksyi palveluverkkosuunitelman. Tähän oli kuitenkin aikaa paneutua, ilman edeltävää päätöstä asiasta, joka olisi mahdollista lukea pöytäkirjasta. Tänä päivänä kukaan tuskin muistaa tätä prioriosintia enää ja onkin aikaa suuntaa katsetta eteenpäin. Valitettavasti sitten ottamalla yksi hanke kerrallaan.

Det är gott att vi har kunnat delta genom seminarium och förra torsdagen i aftonskolan. Jag saknar ändå den entusiasm och process som ett projekt som det här skulle förtjäna. Var är dialogen med invånare och det öppna beslutsfattande? Varför har inte det här projektet gått igenom behovsanalys, projektplanering och slutligen beslut om investering. Vi kan inte låta fartblindhet bli en norm i det kommunala beslutsfattandet.

Så långt om de demokratiska svängarna. Det är gott att man väljer att satsa på idrott och våra möjligheter att röra på oss, en del mer ambitiöst än andra. Jag har själv sett hur viktig det är för redan unga entusiaster får vara med i stora sammanhang och delat i arenor och evenemang där toppen finns med. Däremot tror jag inte att de möjligheter hänger på att det finns en hall utan att det finns föreningar som är aktiva och verksamma och kan fånga med dessa entusiaster.

Tulisimme tiedostaa, että tuleva sote-uudistus tulee mullistamaan meidän kuntatalouden rakennetta. Silloin yksi miljoona voi saada toisenlaisen merkityksen ja sen arvo mitata toisin. Samalla tavalla minua myös huolestuttaa vaikutusta käyttötalouteen, eteenkin sivistykseen. Tulisimme edistää vapaat markkinat ja sopii kysyä: Jos kysyntä on näin suuri, miksi sitten tarvitaan kunnan investointeja ja osakkuutta. Miksi lajiliitot eivät ole mukana ja onko markkinataloudessa oikein että kunta on mukana toimijana tällaisessa hankkeessa.

Ytterligare vill jag lyfta upp jämställdhetsaspekten. Det är inte ok att tala om flick och pojksporter och varken friidrott eller fotboll är mera en flick eller pojksport. Ändå, i ett jämlighetsperspektiv ter sig projektets användar och målgrupp rätt marginell. Det finns många idrottsgrenar som också väl skulle förtjäna mer möjligheter, t.ex. redskapsgymnastik
Framför allt, vi måste ha möjligheter att röra på oss, vi har rätt till att utöva idrott. Det betyder ändå inte att man måste vara i Vierumäki varje dag, det betyder inte att man måste vara på topp varje dag eller träffa olympier varje dag. Grunden läggs i positiv inställning och skoj, och skoj kan barnen och vi vuxna hitta lika väl i skolans gymnastiksal, lokala gymföretaget eller ute på vår skogstig.