Aluevaalit 2022 – Välfärdsområdesvalet 2022Vi behöver valfrihet | Tarvitsemme valinnanvapaus

Jag är för ett familjeläkarsystem där vi kan bygga upp långa vårdförhållanden och där vi kan integrera privata hälsovården som stöd till den offentliga. Det är viktigt att ha använda digitala tjänster rationellt för att få bättre flyt i hur man kan uträtta sina ärenden.

Kannatan perhelääkärijärjestelmää ja pitkiä hoitosuhteita sekä yksityisen terveydenhuollon integrointia julkisen terveydenhuollon tueksi. Digitaalisten palveluiden järkevä käyttö terveydenhuollon sujuvoittamiseksi on tärkeää.

Yksilönvapaus tarkoittaa myös yksilön vastuuta. Yhteiskuntamme perustuu länsimaiseen liberalismiin ja siinä jokaisen tulee parhaan kykynsä mukaan edistää omaa hyvinvointia. Meidän on myös huolehdittava niistä, jotka ovat haavoittuvia eri syistä tai riskissä syrjäytyä. Mutta pohjimmiltaan jokaisen tulee ennen kaikkea tehdä työtä oman hyvinvoinnin eteen. Pitkällä aikavälillä emme voi hallita ja asettaa rajoituksia, vaan meidän tulee pikemminkin käydä läpi mahdollisuuksia ja varmistaa, että kynnys terveellisiin valintoihin on mahdollisimman matala.

Individens frihet innebär ansvar. Vårt samhälle baserar sig på västerländsk liberalism och i den måste var och en efter egen förmåga verka för sin egna hälsa inte äventyras. Vi måste också ta hand om de som av olika orsaker är utsatta. Men i grunden skall var och en först och främst själv verka för sitt egna välbefinnande. Vi kan inte helle i långa loppet styra och införa restriktioner utan hellre gå via möjligheter och se till att tröskel för hälsosamma val är så låg som möjligt.

Vi behöver samarbete | Tarvitsemme yhteistyötä

Haluan olla mukana vaikuttamassa, jotta meillä on tulevaisuudessa hyvät mahdollisuudet saada nopeasti apua kun sitä tarvitaan ja jotta verorahat käytetään ensisijaisesti palveluiden tuottamiseen eikä hallintoon.  Ennemmin monta pientä yksikköä kuin tehostamisen takia isoja ja keskitettyjä. Pienemmissä on helpompaa kehittää toimintoja, vahvistaa niitä ja jakaa oppeja toimivista ratkaisuista. Tarvitsemme hyvän yhteistyön kuntien sivistyspalveluiden ja alueen kouluterveydenhuollon välillä.

Nykyisin Itä-Uudenmaan pelastuslaitokseen kuuluu kolme paloasemaa: Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa. Muissa kunnissa on sivutoimisia paloasemia. Verkoston kattavuutta ei tulisi kaventaa. Alueella on suojeltavana mm. Loviisan ydinvoimalaitos, Kilpilahden teollisuusalue ja sen satama sekä kulttuurihistoriallisesti arvokas Porvoon vanha kaupunki. Alueen valtakunnallisen erikoisaseman tulee näkyä valtionosuuksissa.

Jag vill vara med och påverka så att vi i framtiden har goda möjligheter att få hjälp när vi behöver det och skattepengarna används främst till att producera tjänster och inte förvaltning.

Hellre många små enheter än centralisering för effektivitet. Vi förstärker och delar vad vi lär oss av fungerande lösningar, det är lättare att testa och utveckla i små enheter. Vi behöver ett gott samarbete mellan kommunernas bildningstjänster och områdets skolhälsovård.

Vi skall kunna få service på svenska och finska. Vi kan definitivt satsa på svenska rum. Speciellt i demensboenden och serviceboenden borde vi satsa på att klienternas språkliga rättigheter tryggas. Också för socialservice och specialtjänster för barnfamiljer kunde vi ha svenska enheter. 

Vi behöver pröva på lösningar | Tarvitsemme pilotoida ratkaisuja

Vahvistetaan ja jaetaan oppeja toimivista ratkaisuista. Ennemmin monta pientä yksikköä kuin tehostamisen takia isoja ja keskitettyjä.

Vi förstärker och delar insikter av fungerande lösningar. Hellre många små enheter än centralisering för effektivitet.