Vad jag sade i fullmäktige om Kervo – Sibbo Idrottshallar – projektet

Goda möjligheter och strålande prospekt skall man inte rynka på näsan på. Att få serverat utan att vara med och känna att man har initierat är ju gott. Att arbetet löper på. Om jag satte mig två timmar tillbaka och satt på mitt jobb i industri. Fullmäktige har godkänt många goda planer för servicenätverket, kultur och också fritid. Om simhallen har det skrivits motioner och gjorts en omständig utredning som har varit framme många gånger och kommuninvånare har kunnat komma med synpunkter och ha en bild av var projektet går. Men någonstans har detta projekt gått inkognito och enbart fått spridda omnämnande här och där.

Opimme viime torstaina, että hankkeesta oli tietoa jo vuonna 2018. Sivistysvaliokunnan kokouksessa 13.2.2019 ja asiassa Palveluverkkosuunnitelman selvitysten toimeenpanosuunnitelma käytiin läpi valtuustossa vaadittua priorisointia. Ei ensimmäistäkään mainintaa siitä, että hallihanke olisi vireillä. Tästä priorisoinnista käytiin keskustelua teknisen valiokunnan kanssa ja ennen sitä pidettiin myös yhteinen seminaari mihin ryhmien puheenjohtajat olivat mukana. Siinä painotettiin, että virkamiehillä ei ole aikaa paneutua ja tehdä kerralla kaikki ne selvitykset mitä valtuusto edellytti, kun hyväksyi palveluverkkosuunitelman. Tähän oli kuitenkin aikaa paneutua, ilman edeltävää päätöstä asiasta, joka olisi mahdollista lukea pöytäkirjasta. Tänä päivänä kukaan tuskin muistaa tätä prioriosintia enää ja onkin aikaa suuntaa katsetta eteenpäin. Valitettavasti sitten ottamalla yksi hanke kerrallaan.

Det är gott att vi har kunnat delta genom seminarium och förra torsdagen i aftonskolan. Jag saknar ändå den entusiasm och process som ett projekt som det här skulle förtjäna. Var är dialogen med invånare och det öppna beslutsfattande? Varför har inte det här projektet gått igenom behovsanalys, projektplanering och slutligen beslut om investering. Vi kan inte låta fartblindhet bli en norm i det kommunala beslutsfattandet.

Så långt om de demokratiska svängarna. Det är gott att man väljer att satsa på idrott och våra möjligheter att röra på oss, en del mer ambitiöst än andra. Jag har själv sett hur viktig det är för redan unga entusiaster får vara med i stora sammanhang och delat i arenor och evenemang där toppen finns med. Däremot tror jag inte att de möjligheter hänger på att det finns en hall utan att det finns föreningar som är aktiva och verksamma och kan fånga med dessa entusiaster.

Tulisimme tiedostaa, että tuleva sote-uudistus tulee mullistamaan meidän kuntatalouden rakennetta. Silloin yksi miljoona voi saada toisenlaisen merkityksen ja sen arvo mitata toisin. Samalla tavalla minua myös huolestuttaa vaikutusta käyttötalouteen, eteenkin sivistykseen. Tulisimme edistää vapaat markkinat ja sopii kysyä: Jos kysyntä on näin suuri, miksi sitten tarvitaan kunnan investointeja ja osakkuutta. Miksi lajiliitot eivät ole mukana ja onko markkinataloudessa oikein että kunta on mukana toimijana tällaisessa hankkeessa.

Ytterligare vill jag lyfta upp jämställdhetsaspekten. Det är inte ok att tala om flick och pojksporter och varken friidrott eller fotboll är mera en flick eller pojksport. Ändå, i ett jämlighetsperspektiv ter sig projektets användar och målgrupp rätt marginell. Det finns många idrottsgrenar som också väl skulle förtjäna mer möjligheter, t.ex. redskapsgymnastik
Framför allt, vi måste ha möjligheter att röra på oss, vi har rätt till att utöva idrott. Det betyder ändå inte att man måste vara i Vierumäki varje dag, det betyder inte att man måste vara på topp varje dag eller träffa olympier varje dag. Grunden läggs i positiv inställning och skoj, och skoj kan barnen och vi vuxna hitta lika väl i skolans gymnastiksal, lokala gymföretaget eller ute på vår skogstig.

Gator, busshållplatser och parkering

Gjorde en lista över vilka gator som det fattats beslut om att bygga om, bygga till eller bara allmänt ändra. Så räkna med att söka alternativa färdrutter och se arbetsmaskiner i gatubilden i Nickby och Söderkulla ännu en tid framöver. Länkarna leder till bilagorna till beslutet och det kan mycket väl hända att de slutar fungera en dag eftersom protokollen ligger uppe på Sibbos hemsida bara i ett år, tyvärr.

Nickby / Kyrkoby

Södra skolvägen (från Gymnasiet via nya daghemmet ut till Storkärr)

Norra skolvägen nya delen och Norra skolvägen gamla delen (bredvid Nickby daghem till Nickbyvägen, en ny genomfart)

Stora byvägen (Det nya busshållplatsområdet)

Stora byvägen (Från Enter till Gymnasiet)

Östra Storkärrsgränd samt ny dagvattenfåra (säkrare busshållplats i Storkärr)

Rondell i korsningen av Nickbyvägen och Mårtensbyvägen samt anslutningsparkeringsplats

Skillnadens anslutningsparkering och skjutstrafikområde (nytt / tillfälligt parkeringsplatsområde)

Bybergsbrinken (väg till nytt bostadsområde vid Nickby gård)

Bastukärr

Fraktvägen

Söderkulla

Nya Borgåvägen (anslutning för Lidl)

Renovering av Sportplanen

Arbetsplatsgatan (för ett nytt område söder om Borgåvägen)

Sibbos investeringar för 2018-2020

På måndag sitter jag och diskuterar Sibbos budget för 2108 och ekonomiplan för 2020. Det är ett 124 sidigt dokument fullt med detaljer. I tekniska utkottet har jag varit med att bereda investeringsdelen. Sibbo är en kommun som investerar – i vägar som leder till nya bostäder, skolor och daghem och kök för kostservice.

Stora summor och delat upp i var och var man investerar ser det ut så här:

 

Min plus och minuslista för detta ser ut som följer:

+ det finns anslag för låsbara skåp till Kungsvägens och Sipoonjoki skolorna.

+ det finns anslag för en lättrafikled mellan Nissbacka och Nickby

– man bygger ett stort dagis till i Nickby bara för att utbudet är splittrat på många mindre enheter i stället för att sätta krutet på nya utrymmen för Söderkulla skola, Tallmo enhetsskola eller dagis i Västerskog eller Tallmo

Det här är ännu ett förslag och slutliga budgeten slås fast i december.

Strategi, budget, vision och allt vad en nybörjare startar med

Med skolstarten startas också den politiska hösten. Så jag sitter just nu och låter barnen leka med sin andra förälder och funderar på vad allt som kommer i höst. Eftersom jag sitter i tekniska utskottet blir den  en av uppgifterna i första mötet om två dagar att fastställa ett utkast till investeringsdelen av budgeten för 2018-2020. Som sen manglas genom alla instanser för att godkännas av fullmäktige senare i höst.

I Sibbos strategi från 2013 hittas följande powerpoint-prestation. Så just nu, borde jag såväl utveckla som konkretisera strategin. Och det kommer att komma: seminarium och aftonskolor, strategier och skolnätverksplaner. De stora planerna. De konkreta små stegen för vettiga lösningar blir det att pluppa fram lite i sänder.