Muutama sana

 

Miksi Charlotta?

Kaksikielisyys on rikkaus. Haluan, että mahdollisimman moni saa mahdollisuuden tutustua suomenruotsalaisen kultuuriin ja saa mahdollisuuden käyttää ruotsia. Lupaan edistää molemien kielirymien hyvinvointia Sipoossa.

Olen asettunut uudestaan ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa, koska haluan olla mukana vaikuttamassa meidän yhteisön puolesta niin, että asuinpaikkaamme olisi meidän lapsille mainio paikka missä varttua. Haluan tuoda mukaan sen kokemuksen mitä olen saanut ensimmäisestä kaudesta sekä omaan minun perheeni ja työurani kautta. Olen aidosti kiinnostunut yhteiskunnallisista kysymyksistä. Jokaisen yksilön vapaus ja mahdollisuus toteuttaa itseään sekä oikeus olla arvostettu ovat tärkeitä arvoja minulle. Mottoni on sujuva arki!

Koulujen laatu

Laadukas opetus lapsille on minun mielestäni kunnan tärkein tehtävä. Palveluna sen tulisi edistää tasavertaisuutta ja laadukasta opetusta. Tulisi ymmärtää, että ruotsinkielinen ja suomenkielinen sivistystoimintaa kohtaa erilaisia haasteita ja siten samanlaisia ratkaisuja ei ole aina edullista hakea. Asukasmäärän kasvun ja sisäilmaongelmien vuoksi on pikaisesti edistettävä yhteisymmärrys sivistysstrategiasta ja sen pohjalta jatkaa nykyisten koulujen korjaustöitä ja uusien koulujen rakentamista.

En kannata lisää koulukokeiluja, ennen kuin ”Nikkilän Sydän”-koulukeskus ja sen toiminta on perusteellisesti arvioitu ja löytyy enemmän tutkimustietoa kaksikielisten koulukeskusten hyödyistä ja haitoista. Vahvan koulukielen omaamiseksi nuorempien kouluissa en kannata ”saman katon alla” periaatetta tai kaksikielisiä ratkaisuja.

Talous ja terveys

Sipoon kunta on onnistunut pitämään perusterveydenhuollon kustannukset kohtuullisina. Palvelutaso on hyvä ja jonotusajat lyhyet. Julkista terveydenhoitoa tulisi kehittää, sillä hyvä terveydenhoito on kaikkien oikeus ja kunnalla on vastuu taataa se. Tämä korostuu etenkin erikoissairaanhoidossa ja pitkäaikassairausten vaatima kattavampi palvelutarve. Mielestäni palvelusetelijärjestelmä, jossa on hallinnollisesti määritelty palvelun hinta ja yksittäinen yrittäjä joutuu tuottamaan palvelun sen mukaan heikentää laatua ja sen takia en kannata sitä mallia. Sen sijaan meillä pitäisi olla vapaus halutessaan valita yksityinen perhelääkäri terusterveyspalvelutuottajana.

Siinä missä palvelut voidaan tuottaa tehokkaammin ja laadukkaammin yksityisessä yrityksessä, kunnan tulisi ostaa ne. Jos kunnan joku toiminta estää vapaata kilpailua tai vääristää markkinatilannetta, siitä tulisi luopa ja ostaa palvelu yksityiseltä.