Om

Vem är jag och varifrån dök jag upp

Jag är född i Kyrkoby och har vuxit upp i landsortskommunen Sibbo.

Huvudbiblioteket var nybyggt när jag lärde mig läsa och hämtade en massa böcker i taget.

Internet fanns nästan när jag gick i Sibbo Gymnasium men vi lärde oss bra utan Wikipedia.

Jag valde kemiteknik vid Tekniska Högskolan för min utbildning och specialiserade mig i analytisk kemi som huvudämne och vuxenpedagogik som biämne.

Jag arbetade vid Folkhälsoinstitutet med att utveckla metoder för att analysera droger i olika laboratorieprov. Senare blev arbetsplatsen Institutet för hälsa och välfärd och jag arbetade fyra år i ett internationellt projekt som forskade i förekomsten och riskerna av rattfylleri.

I dag jobbar jag i industrin där jag har jobbat med många olika uppgifter, främst med fokus på Lean och Lean Six Sigma. Till mitt nuvarande arbete hör att leda och säkerställa tillgången och kvaliteten av analysresultat genom upphandlingar vid  ett innovationscenter i en internationell koncern. Arbetet är mångsidigt och omfattar både tekniska utmaningar och administration.

Till min familj hör min man och två barn. Den yngre går efter ett år i en privat förskola på första klassen i grundskolan och den äldre är på sjuan. Båda musicerar aktivt i Borgånejdens musikinstitut.  Vårt mellersta barn föddes med en svår sjukdom och dog som ettåring år 2011. Hela familjen orienterar, min man leder OK Trians orienteringskurser för juniorer i Sibbo.

Den egna trädgården och hållbar odling i liten skala är en viktig hobby för mig. Jag läser gärna böcker och ser gärna på dokumentärer som berör samhället idag. Naturen och sunt liv med god mat är också viktiga för mig.