Gratis bibliotek

I dag publicerades den stora Yle valkompassen. En av frågorna handlade om gratis bibliotek. Jag kan avslöja att också Helsingin Sanomat hade en liknande fråga. Mitt svar var att jag absolut tycker att lånande av böcker på biblioteken skall vara gratis.

Jag har svårt att motivera varför jag känner så starkt för att bibilioteken skall vara gratis. Det finns många andra frågor där jag igen tycker att en avgift kan vara skälig så att man känner att tjänsten/varan/servicen har ett värde. Men bibilioteken har jag alltid tänkt att skall vara gratis.

Ett minne från barndomen är att jag var en ganska flitig kund på Sibbo nya bibliotek. En dag kom den dagen då jag och min tre år yngre bror skulle gå och fixa bibliotekskort åt honom. Jag minns att han frågade ängsligt om det kostar att låna. Jag kommer ihåg känslan. ”Kosta, nej, det kostar inget.” Tanken på att låna böcker skulle kosta kändes fel.

Ett annat minne från lite senare i livet var när jag läste Stephen King’s dystopiska thriller, The Running Man. Den beskrev ett framtida samhälle där ordningen hade bytts till civil olydnad. En av de centrala figurerna  hade skaffat sig sin utbildning genom att smyga sig in till huvudbiblioteket i Boston med ett förfalskat bibiliotekskort. All information i det fiktiva samhället var förbehållet en smal elit.

Kanske det var där och då som jag insåg att vägen till jämlikehet och social rättvisa kommer från att läsa, ta reda på och kritiskt granska. Och att den rätten tillkommer alla. Jag har spenderat en lång tid i att förfina min konst i att ta reda på fakta och använda kunskapen till något gott. Måtte biblioteken vara gratis också i framtiden, så att barn kan få upptäcka glädjen i att läsa.