Gator, busshållplatser och parkering

Gjorde en lista över vilka gator som det fattats beslut om att bygga om, bygga till eller bara allmänt ändra. Så räkna med att söka alternativa färdrutter och se arbetsmaskiner i gatubilden i Nickby och Söderkulla ännu en tid framöver. Länkarna leder till bilagorna till beslutet och det kan mycket väl hända att de slutar fungera en dag eftersom protokollen ligger uppe på Sibbos hemsida bara i ett år, tyvärr.

Nickby / Kyrkoby

Södra skolvägen (från Gymnasiet via nya daghemmet ut till Storkärr)

Norra skolvägen nya delen och Norra skolvägen gamla delen (bredvid Nickby daghem till Nickbyvägen, en ny genomfart)

Stora byvägen (Det nya busshållplatsområdet)

Stora byvägen (Från Enter till Gymnasiet)

Östra Storkärrsgränd samt ny dagvattenfåra (säkrare busshållplats i Storkärr)

Rondell i korsningen av Nickbyvägen och Mårtensbyvägen samt anslutningsparkeringsplats

Skillnadens anslutningsparkering och skjutstrafikområde (nytt / tillfälligt parkeringsplatsområde)

Bybergsbrinken (väg till nytt bostadsområde vid Nickby gård)

Bastukärr

Fraktvägen

Söderkulla

Nya Borgåvägen (anslutning för Lidl)

Renovering av Sportplanen

Arbetsplatsgatan (för ett nytt område söder om Borgåvägen)

Investeringsbudget 2019-2021

Behandlingen av nästa års budget och ekonomiplan för de kommande åren har inletts. En viktig fråga för mig har varit att byggnader som har levande verksamhet också skall underhållas och fortsätta skapa gemenskap för invånarna. För skolornas del ser detta ut att ske, 1.5 miljoner över tre år är förslagna att användas till underhåll av nuvarande skolhus. Och dagisarnas skick kommer också att undersökas.

Strategi, budget, vision och allt vad en nybörjare startar med

Med skolstarten startas också den politiska hösten. Så jag sitter just nu och låter barnen leka med sin andra förälder och funderar på vad allt som kommer i höst. Eftersom jag sitter i tekniska utskottet blir den  en av uppgifterna i första mötet om två dagar att fastställa ett utkast till investeringsdelen av budgeten för 2018-2020. Som sen manglas genom alla instanser för att godkännas av fullmäktige senare i höst.

I Sibbos strategi från 2013 hittas följande powerpoint-prestation. Så just nu, borde jag såväl utveckla som konkretisera strategin. Och det kommer att komma: seminarium och aftonskolor, strategier och skolnätverksplaner. De stora planerna. De konkreta små stegen för vettiga lösningar blir det att pluppa fram lite i sänder.